Görme Engelliler

Kamu Hizmet Standartlarımız

T.C. AMASYA VALİLİĞİ

  İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

ABDURRAHMAN KAMİL ORTAOKULU HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1.                           1  İş Günü
  Kayıt Kabul İşlemlerinin Yapılması     1- T.C. Kimlik numarası  
           
                         
2.                   4 Saat
  Nakil ve Geçiş İşlemlerinin Yapılması     1- T.C. Kimlik numarası  
      2-  Veli Dilekçesi  
      3- Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için durumlarını gösteren belge  
                         
3.                   1  İş Günü
  Denklik ile Kayıt İşlemlerinin Yapılması     1- T.C. Kimlik numarası  
      2- Denklik Belgesi  
                         
4.                           1 Saat
  Öğrenci Belgesi Verilmesi     1- Dilekçe  
                         
5.                   4 Saat
  Öğrenim Durum Belgesi Verilmesi     1- Dilekçe  
           
                 
6.                   4 Saat
  Öğrenim Belgesi Verilmesi     1- Dilekçe  
                         
7.                   3  İş Günü
  Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına Öğrenci Yerleştirilmesi     1- Velinin T.C. Kimlik Numarası  
      2- Dilekçe          
      3- Öğrenci Belgesi  
                         
8.                   4 Saat
  Merkezi Sistemle Yapılan Sınav (PYBS) Başvurularının Alınması     1- Öğrenci ailesinin maddi durumu gösterir beyanname  
      2- Kontenjandan başvuracak öğrenciler için; öğretmen çocuğu, 2828 ile 5395 sayılı kanunun kapsamına giren çocuk ve ailesinin oturduğu yerde ilköğretim okulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dahil) bulunmayan çocuk olduklarına dair belgeler  
         
         
                         
9.                   1  İş Günü
  Öğrenim Belgesi, Nakil Belgesi ve Diplomasını Kaybedenlere Mezuniyet/Ayrılma Belgelerinin Verilmesi     1- Dilekçe  
      2- Savaş, sel, deprem, yangın gibi nedenlerle okul kayıtları yok olmuş ise, öğrenim durumlarını kanıtlayan belge  
         
                   
                   
                         
10.                   30 Dakika
  Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri ile Diploma Verilmesi     1- Sözlü başvuru veya vekaletname  
      2- Diplomanın iadeli taahhütlü gönderilmesinin istenmesi halinde  
      3- Dilekçe  
                         
11.                   5 Dakika
  Öğrencilerin, Öğrenci Yetiştirme Kurslarından Yararlandırılması     1- Veli Dilekçesi  
                   
           
                         
12.                   5  İş Günü
  Sınıf Yükseltilmesi     1- Veli dilekçesi  
      2- İlköğretimde, yeni öğretim yılının başladığı ilk bir ay içerisinde, 1-5´ inci sınıflara devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar için sınıf/şube rehber öğretmeninin ve varsa okul rehber öğretmeninin yazılı önerileri  
         
         
                         
13.                   5  İş Günü
  Veli Tarafından Yapılan Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Kararına İtiraz Başvurularının Alınması          
       1-  Veli itiraz dilekçesi          
                   
                   
           
                         
14.                   30 Dakika
  Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt Kabul İşlemlerinin Yapılması     1- Denklik belgesi  
      2- Öğrencinin Türkiye´de öğrenim görebileceğine dair Emniyet Genel Müdürlüğü´nden alınacak en az bir yıllık oturum belgesi  
         
           
                         
 
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri  : Okul Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri  : İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İsim  : Erdoğan BİLİR İsim  :  Gıyasettin TAŞ
Unvan  : Okul Müdürü Unvan  : İl Milli Eğitim Müdürü
Adres  : 55 Evler Mah. Alparslan Türkeş Cad.  Merkez/Amasya Adres  :  Amasya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Nergis Mahallesi Elmasiye Caddesi 05100 Merkez /Amasya
Telefon : (0358) 212 30 12 Telefon :  (0358) 212 29 92
Faks  : (0358) 212 30 12 Faks  :  (0358) 218 5031
E-Posta :  721782@meb.k12.tr E-Posta :  amasya.mem@meb.gov.tr